Komfortní teplo z biomasy – nízká cena, spolehlivost, udržitelnost (Flexibilní a ekologická výroba energií)

Miroslav Rys
Miroslav Rys
20.09.2020

Město Vimperk se nachází v srdci Šumavy. Okolní rozlehlé lesy jsou zdrojem suroviny pro zásobování města teplem během dlouhých a chladných šumavských zim – teplo vyrobené spalováním dřevěné štěpky, kterou dodávají místní pily, je tedy logickým řešením. Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. z ní vyrábí teplo pro spolehlivé centrální zásobování města teplem. Společnost provozuje rovněž kotelny v Lenoře nedaleko Volar.

Udržitelným pilířem výroby tepla ve Vimperku je teplárna vyrábějící teplo z biomasy. Výhodou tohoto paliva je, že se neustále obnovuje a je levné. Nevýhodou jsou vysoké investiční a provozní náklady (údržba) a také pomalá reakce na změnu potřeby tepla. To je důvod, proč jsou pro vykrývání špiček spotřeby a pro zajištění rezervního výkonu využívány tři plynové kotle o celkovém výkonu 9,3 MW, které doplňují kotel na biomasu VESKO-B o výkonu 3 MW.

Hospodaření v uzavřeném cyklu v kombinaci s čistírnou odpadních vod

Za účelem obzvláště efektivního, ale také ekologického využívání zemního plynu byly plynové kotle doplněny nedávno ještě o vysoce účinnou kogenerační výrobu tepla a elektřiny,. V roce 2018 byla přímo vedle kotle spalujícího biomasu instalována kogenerační jednotka TEDOM CENTO 200kWe. Ale to není všechno, elektřina vyrobená v této jednotce je dodávána nejen pro vlastní spotřebu kotelny, ale i přímo do blízko ležící čistírny odpadních vod (ČOV). Zbývající objem vyrobené elektřiny je dodávána do distribuční sítě.

Dosud se ve Vimperku do tohoto ekologického systému zásobování teplem, který každoročně přispívá ke snížení emisí CO 2 o 3 340 t, investovalo 82 miliónu korun. Záměr transformace systému zásobování teplem tím zde však rozhodně nekončí: v příštích několika letech jsou plánovány další decentralizované kogenerační jednotky a investice ve výši 16 miliónů korun. Jejich součástí je i instalace teplovodní nádrže o objemu 80 m 3 , která již byla uskutečněna a umožňuje flexibilní výrobu elektrické energie nezávisle na potřebě tepla.

Jak ukazuje vimperský příklad, kombinace tepla z biomasy a decentralizované výroby elektřiny v kogeneračních jednotkách představuje optimální, udržitelné, ekologické a moderní řešení pro malé a střední systémy centrálního zásobování teplem.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Posilujeme náš tým!

Obsluha a údržba tepelného hospodářství Náplň práce: Obsluha kotle na biomasu včetně zavážení paliva, obsluha kogenerační jednotky, plynové kotelny, předávacích stanic a domovních plynových kotelen Práce při opravách a údržbě…

Miroslav Rys 06.03.2023

Vodovky pro prvňáčky

První zářijový den je oficiálně začátkem topné sezóny a zároveň prvním dnem pro naše školáky a školačky. Prvňáčkům přejeme co nejveselejší vykročení do školního roku. Jako malou pozornost jsme poslali…

Miroslav Rys 31.08.2021