Služby

S radostí dodáváme příjemnou teplotu pro život

Pro města, obce a bytové domy provozujeme tepelné hospodářství a domovní kotelny. Vlastními pracovníky zajišťujeme neustálou péči o dodávky tepla 365 dní v roce. V rámci doprovodných služeb instalujeme rozdělovače topných nákladů a vodoměry a provádíme rozúčtování nákladů. V případě potřeby rekonstrukce tepelného zdroje jsme schopni financovat investici z vlastních zdrojů a provést dodávky a montáž kotelny.

Výroba tepelné energie

Na základě licence Energetického regulačního úřadu provozujeme kotle na dřevní štěpku a zemní plyn o výkonu do 20 MW.

Rozvod tepelné energie

Provozujeme tepelné hospodářství ve Vimperku prostřednictvím moderního předizolovaného potrubí s objektovými předávacími stanicemi. Nízké tepelné ztráty při distribuci tepla jsou naší prioritou!

Výroba elektrické energie

Vysokoúčinná elektřina z plynových kogeneračních jednotek, která je využívána jak pro vlastní spotřebu kotelny a přilehlé čistírny odpadních vod tak pro prodej do distribuční sítě elektřiny dle operativních požadavků obchodníka na řízení obchodní odchylky.

Provoz domovních kotelen

Zajistíme občasnou i vzdálenou obsluhu domovních kotelen, pravidelný servis a havarijní opravy. Dodávky tepla z domovních kotelen jsou 10% DPH a díky výhodnému centrálnímu nákupu zemního plynu můžete i šetřit náklady na palivo.

Správa nemovitostí

Převezmeme starost za vedení společenství vlastníků jednotek, vyúčtování služeb, přípravu schůzí, účetnictví a opravy a údržbu bytových domů.

Rozúčtování tepla a vody

Správné rozúčtování spotřeby tepla a vody na jednotlivé bytové jednotky v domě pro Vás zajistíme v souladu s vyhláškou a rozhodnutím členů SVJ či družstva. Pro odečty používáme moderní
přístroje s dálkovým odečtem.