Zvládli jsme to! Nové emisní limity plynových kotlů splněny

Miroslav Rys
Miroslav Rys
09.03.2020

Od ledna 2020 platí nové emisní limity pro spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva (tedy především kotle na zemní plyn). Pro spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva je od letošního roku emisní limit pro NOx 100 mg/m3 a pro CO 50 mg/m3.

Naše tepelné hospodářství ve skupině Energie AG provozují téměř 300 kotlových jednotek, především na zemní plyn a proto dosažení nových emisních limitů pro oxidy dusíku bylo pro nás jednou z důležitých témat minulých let jak z pohledu technického, tak i ekonomických rizik.

Většina kotlových jednotek splnila po odborném seřízení i přísnější emisní limity. Pro asi 30 kotlů jsme však museli hledat řešení pro dosažení nových limitů. Rozhodovali jsme u každého kotle dle jeho stáří a provozní spolehlivosti, či jeho technické konstrukci, zda pouze přestavět či vyměnit plynové hořáky, nebo vyměnit celou kotlovou jednotku.

Po pečlivých propočtech a analýzách jsme u 15 kotlů zakoupili nové Low-NOx hořáky, u 6 kotlů se provedla přestavba hořáku originálními díly od výrobce, 4 kotle se musely pořídit zcela nové a u jedné kotelny jsme získali výjimku z emisního limitu od krajského úřadu. Celkové náklady na ekologizaci plynových zdrojů převýšily 12 mil. Kč.

Při měření emisí na konci roku 2019 již všechny naše kotelny úspěšně splnily nové přísnější emisní limity.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

PF 2021

Přejeme všem našim zákazníkům klidné svátky s maximální pohodou (nejen tepelnou) a vše dobré v roce 2021! S našim partnerem, Město Vimperk, budeme v příštím roce pracovat na dalších energetických…

Miroslav Rys 16.12.2020

Zákaznický portál

Jestliže máte s námi uzavřenou smlouvu o dodávce tepla můžete požádat o přístup do Zákaznického portálu. Získáte tak přehled o měsíčních spotřebách tepla za poslední tři roky, přehled plateb a…

Miroslav Rys 30.07.2021